• Evaluador Acreditado Verde GBCe
  • info@jmpaningenieria.com

+34 646 38 83 63

Test Blower Door


És la prova més fiable i completa per avaluar les fuites daire dun edifici. S’utilitza un ventilador potent que se situa en una porta exterior, dins d’un marc flexible que cobreix completament l’entrada.

El resultat d’aquesta prova ens proporcionarà la taxa d’infiltració d’aire exacta de casa vostra i per on s’està produint. Un cop obtingut l’informe amb els resultats, aquests seran de gran ajuda a l’hora de plantejar una rehabilitació energètica que millori el confort tèrmic i l’eficiència energètica de casa vostra.

L’estanquitat i l’hermeticitat de l’envoltant són conceptes clau en l’eficiència energètica.

 

Termografia


La termografia és una tècnica que permet determinar temperatures a distància i sense necessitat de contacte físic amb l’objecte que cal estudiar. La termografia capta la radiació infraroja de l’espectre electromagnètic utilitzant càmeres tèrmiques o de termovisió.

L’exploració termogràfica juntament amb el Test Blower Door són les dues proves principals que s’utilitzen a les auditories energètiques professionals. Ens proporcionen molta informació per identificar on i com es pot millorar l’eficiència energètica de casa millorant la tèrmica i les instal·lacions de climatització.

Podem ajudar a millorar l’eficiència energètica, el confort i reduir la factura anual en climatització del vostre habitatge.