• Evaluador Acreditado Verde GBCe
  • info@jmpaningenieria.com

+34 646 38 83 63

Llicències d'activitat


Assessorem a l'inici del procés, des de l'elecció del local adequat fins a les millores necessàries per complir la normativa obligatòria.

Àmplia experiència a Mallorca, en tota mena de llicència i projectes d'activitats, innòcues, menors i grans.