• Evaluador Acreditado Verde GBCe
  • info@jmpaningenieria.com

+34 646 38 83 63

Simulació Energètica


A la fase de projecte és fonamental per obtenir resultats de com respondrà l’edificació un cop finalitzada i així poder avaluar els múltiples factors que repercuteixen en el consum final i triar-ne la millor opció.

Comparant els diversos materials, orientacions, ponts tèrmics, instal·lacions i ús d’energies renovables, entre d’altres, es garanteix que l’elecció final és la més responsable a nivell energètic.

És fonamental per obtenir resultats de com
respondrà l’edificació un cop finalitzada.