• Evaluador Acreditado Verde GBCe
  • info@jmpaningenieria.com

+34 646 38 83 63

PETJADA DE CARBONI

La petjada que deixem en el planeta

La Petjada de Carboni és el conjunt d'emissions de CO2 equivalent associades a un producte, servei o organització. A més de contribuir a la lluita contra el canvi climàtic, el càlcul de la Petjada de Carboni té òptims avantatges:

  • Redueix i neutralitza les emissions de GEH (gasos d'efecte hivernacle), reduint consums energètics i generant estalvis econòmics.
  • – Millora la reputació corporativa i el posicionament de l'empresa, atraient inversors o clients sensibilitzats amb el canvi climàtic i el medi ambient.

Pla per reduir les emissions de CO2

1. CALCULA

Cada activitat, organització o producte té vinculats unes emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEI) que repercuteixen directament a l'escalfament global. Es selecciona un interval de temps, un any, i se n'obté un total de CO2 equivalent emès.

La petjada que deixa el nostre pas al planeta

2. REDUEIX

L'objectiu del càlcul de la Petjada de Carboni és establir un Pla de Millora que produeixi beneficis tant mediambientals com econòmics. Sabent les fonts d'emissions de CO2, podrem actuar-hi fent més eficient el procés i reduint-ne els costos.

Construir un nou model econòmic verd i responsable

3. COMPENSA

Un cop establert el Pla de Millora es pot compensar la totalitat o part de les emissions GEI restants col·laborant amb projectes d'absorció de CO2 (reforestació de zones incendiades, sembra aèria a zones amb poca densitat forestal…)

Reduir l'impacte de la nostra petjada al medi ambient

Una reducció de la teva petjada de carboni implica una disminució de consums a l'empresa, amb la consegüent reducció de despeses, un benefici econòmic i una desacceleració en l'impacte mediambiental i el canvi climàtic

La importància de la Petjada de Carboni

 

Depenent del sector i l'activitat de la teva empresa, l'administració arriba a valorar econòmicament el compromís amb el medi ambient, l'esforç i la reducció d'emissions. S'arriba a pagar per les tones de CO2 estalviades o se subvencionen projectes que aconsegueixen obtenir combustible propi d'origen renovable, fins i tot, a través dels residus generats per l'activitat.

Altres plans nacionals de finançament poden ser la renovació de flota de vehicles, millores d'eficiència energètica en sectors diversos, com ara els hotelers, etc…

RECICLA ~ REDUEIX ~ REUTILITZA

La importància de la Petjada de Carboni

Permet detectar les àrees de més contaminació que es generen diàriament, produïdes de manera directa o indirecta, per un individu, una família, una empresa... També et pot ajudar a reduir o compensar el teu impacte canviant els teus hàbits de vida, cercar alternatives més sostenibles i estalviar energia, entre d'altres coses.
REDUEIX DESPESA
Avantatge competitiu en reduir les teves despeses i donar una imatge més sostenible
SEGELL DIFERENCIADOR
Mostra participació i l'esforç per la lluita contra el canvi climàtic
CONSCIÈNCIA MEDIAMBIENTAL
Disminueix l'impacte d'emissions, augmenta l'eficiència i millora la gestió de recursos
Disminuir la teva PETJADA DE CARBONI al planeta representa una reducció de l'impacte mediambiental, redueix els costos i desaccelera el canvi climàtic