• Evaluador Acreditado Verde GBCe
  • info@jmpaningenieria.com

+34 646 38 83 63

CERTIFICACIÓ VERDA

Avaluador Verde Acreditat

L'avaluador Verd (EA Verde) està acreditat per la GBCe (Green Building Council Espanya) i atorga un profund coneixement de la metodologia VERDE per a l'avaluació de la sostenibilitat als edificis. La Certificació VERDA l'emet una organització sense ànim de lucre independent i es reconeix com un sistema d'alta qualitat pels professionals, conferint a qualsevol projecte un segell superior, construït sobre la base d'estratègies mediambientals.

És un sistema d'avaluació de segona generació, amb la perspectiva de cicle de vida integrada a la seva concepció i valorant la millora del comportament sostenible de l'edifici basant-se en una sèrie d'impactes ambientals, socials i econòmics.

Procés de la Certificació Verda

 

1. PRE-EVALUACIÓ

Previ al procés de certificació, es realitza un estudi preliminar estimant una valoració aproximada final, sobre la base dels criteris de sostenibilitat integrats al projecte.

A través de GBCe es registra l'edifici a avaluar

2. PRE-CERTIFICACIÓ

Seguiment per complir amb allò establert quant a l'impacte que pugui produir l'edifici en el medi ambient i l'adaptació del procés per fer-lo el més sostenible possible.

El seguiment es fa al llarg de l'obra

3. CERTIFICACIÓ

Un cop finalitzada l'obra i aportant tota la documentació de control exigida per GBCe, s'obté el certificat VERD si es compleixen el 30% dels criteris valorables exigits.

Certificat de sostenibilitat a edificis

BENEFICIS CERTIFICACIÓ VERDA

56%

Reduce Emisiones Carbono

90%

Ahorro Recursos Hídricos

66%

Consume menos energía

80%

Mejora Calidad Vida y Salud

OBTENIR EL CERTIFICAT VERD

T'ajudem a tramitar i obtenir el Certificat Verd de la teva empresa, projecte o qualsevol tipus d'edifici o construcció

Per avaluar un edifici es valora un total de 40 punts

A continuació destaquem els més importants:

 

– Qualitat del disseny.
– Aprofitament de recursos naturals.
– Qualitat de lambient interior.
– Ús responsable denergia i eficiència energètica.
– Adaptació de l'edifici a la parcel·la i emplaçament.
Aspectes socials i econòmics.

Realitzar una construcció sota aquests criteris a més d'atorgar més qualitat, repercuteix de manera positiva al medi ambient i la salut dels usuaris de l'edifici.

 

EXEMPLE DE BIOCONSTRUCCIÓ

Habitatge Unifamiliar a Mallorca (Badia Gran)

Es tracta d'un habitatge unifamiliar aïllat a la planta baixa amb envoltant de bales de palla i coberta enjardinada. S'integra dins d'un entorn tan respectable com sigui possible amb el medi ambient, envoltat de plantes autòctones amb poca necessitat hídrica. També s'hi ha instal·lat una biopiscina amb depuració natural.

L'habitatge consta d'un pou canadenc com a única instal·lació de calefacció i refrigeració i un sistema de monitorització de la temperatura i humitat interior/exterior, així com un registre de consum elèctric.

Resultat de l'impacte mediambiental

Després d'una Anàlisi del Cico de Vida es van observar els diferents impactes que deixen de produir-se en utilitzar murs de bales de palla en comptes de maó. Veure gràfica detallada a continuació ->

Veure gràfica detallada a continuació ->

Els edificis que obtenen la CERTIFICACIÓ VERDA tenen més qualitat i confort per als usuaris, a més d'eficients i responsables amb el medi ambient